Utförlig transportpolicy hittar du i pdf-format här.

Vad som räknas som cykel och vad som räknas som motorfordon framgår av Lagen om vägtrafikdefinitioner. Som motorfordon räknas bland annat elmopeder och andra elfordon med en effekt över 250 watt.

Stigavtal. Bilaga 1 för fastighetsägare på Tranholmen

Stigavtal. Bilaga 2 för entreprenör som framför fordon på Tranholmen