Utförlig transportpolicy hittar du i pdf-format här.

Vad som räknas som cykel och vad som räknas som motorfordon framgår av Lagen om vägtrafikdefinitioner. Som motorfordon räknas bland annat elmopeder och andra elfordon med en effekt över 250 watt.

Vid årsstämman 2020 röstades en motion om slitageavgifter vid byggtransporter igenom. Schablonavgiften är baserad på kvadrameter vid ny-, till- och ombyggnationer.

Stigavtal. Bilaga 1 för fastighetsägare på Tranholmen

Stigavtal. Bilaga 2 för entreprenör som framför fordon på Tranholmen

OBS! Det står fel kontonummer i avtalen. Använd bankgiro 5195-6308 istället.