Tranholmen bestod ursprungligen av två öar, Tranholmen i väster och Edsholmen i öster, som växte samman genom landhöjningen. Än idag finns här ett mindre vattendrag och en tydlig dalgång.

Tranholmens yta är ungefär lika stor som Gamla Stan (49 ha enligt detaljplan från 2006). Ön, som tidigare tillhörde Djursholmsgodset, hade en fast befolkning av torpare redan år 1640. Den moderna exploateringen av ön inleddes på 1930-talet sedan Fastighetsbolaget Tranholmen, som köpt ön 1928, börjat stycka av fritidshustomter på ön.

Då delades ön upp i 182 fastigheter med en genomsnittlig storlek på 1540 kvadratmeter. Tomterna kostade 4 000 kronor. Dagens tomter har behållit storleken, men ön är hårdare exploaterad eftersom många tomter nu är bebyggda med året-runt-bostäder. Idag finns 195 fastigheter på ön.

Sedan 1990 sköts vatten- och avloppsnät, väghållning, allmänningar, med mera genom en samfällighetsförening. Vad som ingår i samfällighetens ansvar har beslutas av Lantmäterimyndigheten vid ett anläggningsbeslut.

Samtliga fastigheter på Tranholmen är anslutna till samfälligheten och medlemskap är obiligatoriskt. Det innebär att alla fastigheter har rätt att nyttja anläggningen men också en skyldighet att underhålla den samt att dela kostnaden för driften med övriga fastigheter.

Redan från början bestämdes det att inga motorfordon skulle få framföras på Tranholmens vägar. Den regeln gäller ännu. Ön är kuperad, med lummig växtlighet. Bebyggelsen är en blandning mellan nytt och gammalt. Antalet fast bosatta på ön har ökat stort under senare år.

På vintern kan man komma till Tranholmen över en pontonbro från Svanholmen i Stocksund, medan man på sommaren måste åka båt. Ön trafikeras sedan januari 2020 året runt av SL från Ropsten (i Stockholm) och Ekudden (i Djursholm). Den reguljära båttrafiken gör att öborna kan nå kommunikationsmedel som Tunnelbanan och Lidingöbanan från Ropsten på mindre än 10 minuter.

Barn i skolåldern tar sig med skolbåt till och från fastlandet i Danderyds kommun eller med SL-båten till skolor i Stockholms stad.