Ordningsregler för logen

1 Endast medlem av Tranholmens samfällighetsförening har rätt att boka och använda logen.

2 Bokning sker till logensansvarig som du hittar under Mitt Tranholmen. Logen är ansedd som bokad först när en bokningsavgift om 200 kr är betald. Den som bokar får aktuell kod till kodlåset när aktiviteten börjar. Den personen är fullt ansvarig för aktiviteterna och för att logen återlämnas i städat och snyggt skick. Ansvaret innefattar även gästerna och deras uppförande. Detta ansvar kan inte delegeras och koden till låset får inte lämnas vidare.

3 Aktiviteter får pågå till senast 01.00 på dagar före helgdag och 23.00 på söndagar och övriga vardagar. Detta inkluderar även samtal utanför logen. Med hänsyn till närmsta grannar kan aktiviteter som pågår till sent på kvällen bokas som tätast varannan helg.

4 För användning av logen tas en bokningsavgift på 200 kr samt en slitageavgift på 800 kr per dygn ut i samband med fester och övriga bokningar. För privata barnaktiviteter tas endast bokningsavgiften på 200 kr ut. Helt öppna aktiviteter dit alla boende på Tranholmen bjuds in är undantagna från avgifter.

5 Närboende grannar till logen bör informeras av den som lånar logen om, när och vilka typer av aktiviteter som kommer att äga rum. Detta framförallt om det är fest med musik m.m.

6 Öppen eld såsom ljus eller gasolvärmare får absolut inte användas inne i logen. Och används eld utanför, såsom marschaller eller grillar krävs eldvakt. Om logen fattar eld går det blixtsnabbt tills allting står i lågor, inklusive närliggande fastigheter.

7 I likhet med öns övriga fastigheter på ön finns en avloppspump även i Logen. Grundregeln är att det som passerat magen kan spolas ned i toaletterna eftersom kvarnen är känslig. Om pumpen går sönder kommer den som ansvarar för bokningen att debiteras den kostnad det kostar att reparera.

8 Köket får användas för tillredning av enklare maträtter.

9 Tag med förbrukningsmaterial så som sopsäckar, toalettpapper, rengöringsmedel. Detta gäller för samtliga aktiviteter.

10 Kontakta logenansvarig om du noterar att något är trasigt på logen eller gått sönder under aktiviteten.

11 Efter avslutad aktivitet ska logen städas och alla sopor ska tas om hand. Det gäller för samtliga aktiveter. Se ”Checklista för städning” för mer information.

12 I anslutning till Logen finns 1 soptunna, när den är full MÅSTE övriga sopsäckar tas bort av den som nyttjar Logen. Placera INTE sopsäckarna i eller utanför Logen. Fåglarna biter snabbt hål på säcken, och sprider allt innehåll. Samtliga säckar som inte ryms i tunnan tas med till den egna fastigheten i samband med städning. Observera också att soptunnan vid Logen endast töms under den period där Tranholmen har sophämtning. Övrig tid måste soporna till 100% transporteras bort av den som nyttjar Logen.

13 Om Logen inte lämnas tillbaka i fullgott skick kommer den som ansvarar för bokningen att debiteras för den externa hjälp som styrelsen då tvingas använda. Kostnaden är 500 kronor per påbörjad timme.

14 Efter avslutad aktivitet kontaktas logenansvarig för en snabb inspektion att allt är OK innan lånaren är "fri att gå".

Checklista för städning

Städmaterial finns i det vita skåpet bortanför toaletterna. Du ansvarar själv för förbrukningsmateriel så som toalettpapper, sopsäckar och rengöringsmedel.

Alla utnyttjade delar av Logen ska städas. Innan du lämnar logen ska följande delar ses över:

  • Töm alla sopor och ta med eventuella överblivna sopsäckar hem.
  • Plocka bort eventuellt skräp och fimpar utanför logen.
  • Bord, stolar m.m. ska återställas och torkas av.
  • Allt egenmaterial som använts under aktiviteten ska tas bort.
  • Musikanläggningen ska återställas.
  • Golven dammsugs och våttorkas.
  • Toaletterna ska städas och toapapper fyllas på.
  • Spis och avställningsytor rengörs.
  • Allt material (porslin, glas m.m.) diskas, torkas och ställs tillbaka.
  • Kyl och frys städas ur. De ska vara tomma efter avslutad aktivitet.

När du är klar kontaktar du den person som du fick koden till logen av för inspektion av städningen. Glöm inte att låsa och betala eventuell avgift.