Välkommen till Tranholmen

Här följer en snabb introduktion som har med föreningarna och ön att göra.

När du registreras som fastighetsägare blir du medlem i Tranholmens Samfällighetsförening (TSF) och Tranholmens fastighetsägarförening (TFF).

Vänligen meddela kontaktinformation, inflyttningsdatum och fastighetsbeteckning till styrelsen under kontakt.

De två föreningarna har olika uppgifter och regleras av olika lagar, men håller gemensamma års- och sommarstämmor och har samma styrelse. Notera att en samfällighetsförening fungerar annorlunda än en bostadsrättsförening eftersom vår verksamhet regleras av samfällighetslagen. Medlemskapet i TSF är obligatoriskt och årsavgiften går till underhåll av den gemensamma anläggningen, stigar, bryggor, avloppsnät m.m. För att anläggningen ska hållas i skick till en rimlig kostnad är vi beroende av att alla efter förmåga hjälper till.

Hjälp med flytt och transporter
Tranholmen är en bilfri ö, och ingen typ av motorfordonstrafik är tillåten. Som motorfordon räknas även elmopeder och andra elfordon med en effekt över 250 watt. Mer information finns under Stigar & Transporter. Kontaktuppgifter till Tranholmen Service och Göran Karlsson.

Båtplatser
Den förre fastighetsägarens båtplats på Tranholmen tillfaller inte automatiskt den nye ägaren, vi har ett kösystem för våra gemensamma bryggor. Självfallet är ambitionen att alla fastigheter ska ha tillgång till minst en båtplats, men efterfrågan är stor och det är inte säkert att du genast kan få en plats på den brygga som ligger närmast ditt hus. Mer information finns under Bryggor & Båtplatser.

Städdagar
Varje år hålls två gemensamma städdagar, höst och vår, då vi hjälps åt att underhålla öns allmänningar. Städdagarna brukar avslutas med en gemensam lunch. Om du inte kan närvara på städdagen kan du kontakta den ansvarige för ditt område för att få en arbetsuppgift att utföra vid annat tillfälle. Vilket städområde din fastighet tillhör kan du på sidan Kartor.

Logen
Öns gamla loge är vår gemensamma lokal och ägs av fastighetsägarföreningen men förvaltas av samfällighetsföreningen. Där hålls sommarstämmor och firas midsommar, och där brukar engagerade öbor ordna kulturaftnar och pubar. Du har också möjlighet att utnyttja logen för privata fester och sammankomster. Mer information finns under Logen.

Midsommar på Tranholmen
En av årets höjdpunkter på Tranholmen är midsommarfirandet, med dans kring stången på midsommarängen under eftermiddagen. Du och dina gäster är hjärtligt välkomna att vara med och fira. Och naturligtvis att hjälpa till med att organisera festligheterna eftersom det görs med hjälp av frivilliga krafter.

Vinterbron
Under vinterhalvåret läggs det ut en gångbro från tomt 86 till Svanholmsparken i Stocksund från den 1 november till den 15 april. Exakt dag kan variera på grund av helger och isläge så håll dig uppdaterad.

Vattenavläsning
Glöm inte att vattenavläsningen ska lämnas in senast den 16:e oktober varje år och görs på din sida under Mitt Tranholmen. Har inte vattenavläsningen inkommit i tid blir man debiterad en schablon.

Kommunal service
Den kommunala service som i dagsläget finns på ön är idag sophämtning under sommarhalvåret och skolbåt för de barn som går i skolan i Stocksund.

Postfack
Vid sophuset på Långängsstrand 3 finns postfack att tillgå för de fastighetsägare som önskar. Kontakta Göran Karlsson på Tranholmen Service för mer information

Avloppskvarn
Bra att veta för dig som är ny på ön är att vara extra försiktig med vad du spolar ner i toaletten, att byta avloppskvarn är inget man vill göra i onödan. Mer information finns under Avloppsnät & Belysning.

Tveka inte att kontakta oss i styrelsen eller att prata med dina grannar om du har några frågor. Och njut av livet på Stockholms närmaste skärgårdsö!