På Tranholmen finns fyra helikopterlandningsplatser. Se karta. Det är mycket viktigt att landningsplatserna alltid hålls fria från lösa föremål, som till exempel cyklar, utemöbler och sportutrustning när dessa inte används eller hålls under uppsikt.