På Tranholmen finns tre stycken öppet och alltid tillgängliga hjärtstartare.

De är uppsatta på:

  • Baksidan av pumphuset, Falkstigen 79
  • Stallet, Lärkstigen 141
  • Pumphuset, Doppingstigen 173

Hjärtstartarna omfattas av ett årligt serviceavtal. De är registrerade och sökbara i Sveriges Hjärtstartarregister och blir på så sätt även synliga för SOS Alarm.

Det är enkelt och säkert att använda en hjärtstartare. Alla får använda en hjärtstartare om det skulle behövas för att rädda liv, även om man saknar utbildning. HLR-rådet rekommenderar en HLR- eller Första hjälpen utbildning för att kunna använda hjärtstartaren snabbt och effektivt, och för att känna sig trygg och våga ingripa. Det kan vara helt avgörande för den som drabbats av hjärtstopp.