Vatten- och avloppsledningarna på Tranholmen är en del av gemensamhetsanläggningen.

Då både avlopps- och vattenrör ligger grunt i stigarna på Tranholmen finns ett frostskydd i form av en elkabel som reglerar temperaturen och ser till att de inte fryser. Samfällighetsföreningen ansvarar för ledningarna som ligger i stigarna fram till tomtgräns. Att transportpolicyn följs är mycket viktigt för att skydda rören i stigarna.

Alla fastigheter som är anslutna till ledningarna har en egen avloppspump med kvarn. Denna pump är ofta nedgrävd i en pumpgrop på tomten, eller i vissa fall installerad inne i huset.

Fastighetsägare ansvarar för rör och avloppspump på egen tomt. Många har en egen värmekabel från huset ner till servisen i vägen, var noga med att testa den i god tid innan vintern kommer. Vid längre bortavistelser kan det vara en bra idé att stänga av vattet ute i vägen, framförallt vintertid.

Vid problem med pumpen måste fastighetsägaren själv kontakta en reparatör. Det finns flera firmor som kan hjälpa till, bland andra:
Kero Pump
Kommunalteknik
Pumphuset

Vid problem med avloppsnätet ute i vägen var god kontakta:
Göran Karlsson 0708-25 23 84

Även stigbelysningen på Tranholmen är en del av gemensamhetsanläggningen. Felanmälan görs i kontaktformuläret.