På Tranholmen finns en larmtjänst via SMS. SMS Larm Tranholmen ersätter inte ett samtal till nödnumret 112 - SOS Alarm - utan påkallar bara dina grannars uppmärksamhet i ditt närområde. Vid en brand till exempel. Obs: Det går inte att ringa till en sms-grupp. Bara sms:s.

Du registrerar ditt mobilnummer via e-post till administratören och uppger vilket städområde du tillhör. Är du osäker vilket städområde du tillhör så gå in här.

Administratör: mikael.sjobeck@mac.com

Ön är indelad i tre larmområden.

SMSlarm Birgers/Södra (Städområde 2 & 3)
SMSlarm Grottviken/Midsommar (Städområde 1 & 4)
SMSlarm Tennisbanan/Edsholmen (Städområde 5 & 6)

Två gånger om året testar vi av grupperna vid öns städdagar - vår och höst. Du får då ett SMS kl 09:00 på aktuell dag. Vid problem tar du kontakt med administratör.

Om du byter operatör men behåller samma telefonnummer behöver du gå med i gruppen igen eftersom SMSnumret du får är knutet specifikt efter din tidigare operatör.

Tjänsten är reglerad till max 100 deltagare per grupp.