På Tranholmen har vi byggt upp en larmtjänst via SMS. SMSlarm Tranholmen ersätter inte ett samtal till nödnumret 112 - SOS Alarm - utan påkallar bara dina grannars uppmärksamhet.

Gratistjänsten gör att du med ett SMS kan larma en hel grupp i ditt närområde, vid t.ex en brand. Ön är indelad i tre larmområden. Idag är över 50 personer per område registrerade.

Du registrerar ditt mobilnummer till den SMSgrupp som tillhör ditt städområde. Är du osäker vilket städområde du tillhör så gå in här. Varje SMSgrupp har sin unika LÄNK(URL) enligt följande:

SMSlarm Birgers/Södra (Städområde 2 & 3) LÄNK: http://smsgrupp.se/dela/nauz

SMSlarm Grottviken/Midsommar (Städområde 1 & 4) LÄNK: http://smsgrupp.se/dela/zcbk

SMSlarm Tennisbanan/Edsholmen (Städområde 5 & 6) LÄNK: http://smsgrupp.se/dela/jrgq

Administratören får ett SMS när du som ny medlem går med. Skicka nu ett SMS till 72140 med texten: cmd grupper. Det telefonnummer du nu får en bekräftelse från är också ditt unika SMSgruppnummer som du ska använda om du vill slå larm genom att skicka ut ett SMS i ditt närområde. SPARA DETTA (SMS)NUMMER BLAND DINA KONTAKTER PÅ DIN ADRESSBOK I MOBILTELEFON OCH DÖP DEN TILL GRUPPEN DU GICK MED.

OBS! Om du byter operatör men behåller samma telefonnummer behöver du gå med i gruppen igen eftersom SMSnumret du fick är knutet specifikt efter din tidigare operatör.

Två gånger om året testar vi av dessa SMSlarm-grupper vid öns städdagar - vår och höst. Du får då ett SMS kl 9.00 på aktuell dag. Vid problem tar ni kontakt med administratör.

Administratör: mikael.sjobeck@mac.com