Tranholmen är en bilfri ö, och ingen typ av motorfordonstrafik är tillåten. Som motorfordon räknas även elmopeder och andra elfordon med en effekt över 250 watt. De gemensamt beslutade reglerna är nedtecknade i en transportpolicy som finns att läsa här.

De enda undantagen gäller för kommunens sophämtningsfordon och de fordon som genom avtal med föreningarnas entreprenör används för transporter på ön.

För hjälp med exempelvis flytt- eller byggtransporter går det bra att kontakta den entreprenör som samfälligheten har avtal med. På torsdagar finns också oftast möjlighet att få hjälp med hemkörning av matvaror beställda på webben. Kontaktuppgifter till Tranholmen Service och Göran Karlsson finns här.

Vid behov av annan transport av eller med maskiner på öns stigar i samband med byggnationer måste styrelsen ovillkorligen kontaktas. Stigarna på ön håller inte för tung trafik och det finns därför särskilda regler för tillfälliga dispenser och slitageavgifter.

Föreningens 4-hjuling som står parkerad i stallet får användas vid sjuktransporter. För tillgång till den kontakta någon i styrelsen.