Tennisbanan på Tranholmen sägs ha varit en av Stockholms första grusbanor. Om det stämmer är osäkert men den har i vart fall legat där den ligger sedan 30-talet. Tennisbanan är en del av gemensamhetsanläggningen.

År 2019 blev banan ordentligt upprustad med hjälp av ett generöst stöd från en enskild medlem. Idag är tennisbanan av högsta standard och används flitigt. Medlemmar i samfällighetsföreningen kan boka tennisbanan utan kostnad.

Under Mitt Tranholmen finns mer information om bokning.