Vinterförberedelser

08 november, 2020

När solen strålar över Tranholmen en vindstilla höstdag så är det svårt att föreställa sig att vintern är på väg. Men är det något vi kan vara säkra på så är det att den kommer i år igen!

Vinterförberedelserna är därför igång. Göran har i helgen blåst bort löven från stigarna. Om de hålls rena från löv så blir det mindre lerigt. Även i "mördarbacken" har Göran jobbbat för att förbättra framkomligheten. Stegstenar har tagits bort för att underlätta plogning och sandning i vinter. Han provar också ett nytt grus som förhoppningsvis ökar hållfastheten i underlaget.