Viltvård på Tranholmen

17 januari, 2023

Danderyds viltvårdskommitté har nu en representant från Tranholmen efter att Lars Karlström blivit invald.

I kommittén ingår en grupp särskild utvalda jägare som på uppdrag av Danderyds kommun ansvarar för nödvändig viltvård och skyddsjakt inom Danderyds kommun. Dessa jägare ansvarar också för att eftersöka, avliva och forsla bort skadat vilt på kommunens mark.

All jakt på kommunens mark sker i form av så kallad skyddsjakt, det vill säga jakt vars syfte är att förebygga eller minska skador och miljömässiga olägenheter förorsakade av vilt. Enligt kommunens ordningsstadga krävs för all jakt inom kommunen ett av polismyndigheten särskilt utfärdat skottlossningstillstånd.

Viltvårdarna i Danderyd har denna Facebooksida och nås via mail på viltvarddanderyd@gmail.com Mobiltelefonnummer till Lars finns under Mitt Tranholmen.