Valborgsbrasa i Grottviken - släckningsansvarig efterlyses

25 april, 2024

Enligt gammal tradition vill vi gärna fira Valborg tillsammans i år igen i Grottviken. Men för säkerhetens skull behövs någon eller några som kan agera släckningsansvariga. Utan ansvariga blir det ingen brasa. Anmäl dig/er gärna till styrelsen om du kan tänka dig att ta ansvaret.

Förutsatt att vindriktningen är rätt och att vi har minst en släckningsansvarig, tänds brasan kl 20:30. Observera att endast torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar får läggas på högen.

I övrigt är det också fritt fram för trevliga initiativ för att öka trivseln! Allt är välkommet! Dra med dina grannar och dra igång något kul