VA-arbete 20 september

19 september, 2023

20 september, 2023

Ett VA-arbete på det kommunala VA-nätet är planerad vid Långängsstrand 2023/09/20 mellan kl 09:30 och 16:00. Under tiden kommer hela Tranholmen, Långängsstrand 5, 9, 11, 13, 15 & Lövnäsvägen 12 att vara utan vatten, även abonnenter i närområdet kan uppleva dåligt vattentryck och/eller missfärgat vatten. Tappa upp den mängd vatten som kan behövas under arbetets gång i kärl och flaskor.

När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.

Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va Solör Bioenergi kundtjänst på uppdrag av Danderyd kommun


Notera också:

Enligt information från Solör kommer vi att förutom nu den 20e ha ytterligare en liknande vattenavstängning i närtid, innan ”Långängsstrand Etapp 1” är klar.

Vi vill också påminna alla som har problem med vattenkvaliteten att rapportera in det till Solör;