VA-arbete 12 september

06 september, 2023

Solör Bioenergi kundtjänst hälsar att på uppdrag av Danderyd kommun kommer ett VA-arbete på det kommunala VA-nätet att ske vid Långängsstrand 2023/09/12 mellan kl 09:00 och 18:00. Under tiden kommer hela Tranholmen, Långängsstrand 3-15, Lövnäsvägen 12, Svanholmsvägen 22, 24A-B att vara utan vatten, även abonnenter i närområdet kan uppleva dåligt vattentryck och/eller missfärgat vatten. Tappa upp den mängd vatten som kan behövas under arbetets gång i kärl och flaskor. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.

Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va