Utveckling av Grottviken

07 juli, 2024

Styrelsen har föreslagit att de som engagerat sig i utvecklingen av Grottviken bildar en utvecklingsgrupp med uppdrag att ta fram åtgärdsförslag. Ett sådant förslag ska till exempel kunna innehålla ritningar på föreslagna förändringar, kostnadsexempel och förslag kring fortsatt förvaltning. Föreslagna förändringar förutsätter dialog med berörda. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att ingå i utvecklingsgruppen!