Uppdatering om vinterbron

01 oktober, 2020

Förvaltningsrätten har i en laglighetsprövning prövat Danderyds kommuns beslut om tidigareutläggning av vinterbron utan föregående samråd med Tranholmens Samfällighetsförening. Förvaltningsrätten har funnit att beslutet att lägga ut bron visserligen rör en angelägenhet av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och medlemmar – men förvaltningsrätten har inte kunnat pröva vem av Danderyds kommun eller samfällighetsföreningen som rättsligt råder över vinterbron. En sådan prövning skulle sannolikt kunna ske med en fastställelsetalan i tingsrätten om rättsförhållandet. Tranholmens Samfällighetsförening har inte resurser att driva en sådan process. Danderyds politiker och tjänstemän har gjort utfästelser om en återgång till normala utläggningstider efter pandemin och om att vinterbron är en angelägenhet för Tranholmsborna att besluta om.