Stigbelysningen - uppdatering II

13 november, 2022

Stigbelysningen fungerar inte som den ska på alla platser för tillfället. Felsökning pågår.

Uppdatering 2210127: Tyvärr har föreningens elfirma ännu inte lämnat besked om när de kan komma ut. Styrelsen ligger på och undersöker också andra alternativ.

Uppdatering 221113: Elfirman har meddelat att de kommer i slutet av november. Styrelsen har tyvärr inte hittat någon annan som kan åta sig jobbet.