Städdag lördag 2 oktober

15 september, 2021

På lördag 2 oktober samlas vi för höstens städdag, 10:00 i respektive städområde. De områdesansvariga kommer då att gå igenom dagens uppgifter.

Du som inte kan vara med på städdagen ombeds ta kontakt med områdesansvarig för att få en arbetsuppift tilldelad att utföra vid annat tillfälle.

Väl mött!