Städdag 8 maj

22 april, 2021

Vårens städdag äger rum lördag 8 maj. Vi samlas 10:00 i respektive städområde. De områdesansvariga kommer då att gå igenom dagens uppgifter.

Tyvärr kan vi inte heller den här gången äta en gemensam lunch på logen. Styrelsen påminner om att hålla avstånd och om att avstå från medverkan på städdagen vid eventuella symtom, även lindriga.

Du som inte kan vara med 8 maj ombeds ta kontakt med områdesansvarig för att få en arbetsuppgift tilldelad att utföra vid annat tillfälle.

Styrelsen påminner om att eldplatsen vid tennisbanan är stängd. Som större eldplats kvarstår Grottviken. Kommunala regler för eldning gäller självklart på Tranholmen. Ta del av reglerna på kommunens sida HÄR. Det är alltså bara torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar som får eldas.

Då det på grund av pandemin inte går att anordna någon gemensam Valborgsbrasa påminner styrelsen också om att eldplatsen i Grottviken inte får fyllas på innan lördag 24 april.

Väl mött 8 maj!