Slyröjning

23 september, 2020

Styrelsen har anlitat en firma för att utföra slyröjning. Slyn kommer sedan att samlas ihop under städdagen 3 oktober.