Protokoll från årsstämmorna

30 mars, 2022

Protokollen från årsstämmorna finns nu publicerade under Mitt Tranholmen.

Tack till alla som medverkade.