Motioner till föreningsstämmor

01 februari, 2021

Föreningsstämmor i samfällighetsföreningen och i fastighetsägarföreningen är planerade till torsdag 18 mars. Separata kallelser kommer inom stadgad tid. Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast 15 februari. En mall för motioner finns nu under Mitt Tranholmen, Stämmodokument. Tänk på att tydligt redogöra för eventuella ekonomiska konsekvenser.