Avloppsläcka (Uppdaterat 29 juni)

28 juni, 2021

Den 28 juni uppmärksammades en avloppsläcka ovanför Birgers brygga. Rådigt ingripande från boende kunde snabbt få stopp på läckan. Stort tack för det!

Det uppmanas tills vidare till försiktighet vid bad i sundet och till återhållsamt användande av vatten på fastigheterna.

Kommunen är informerad.

Uppdateringar publiceras här.

Uppdatering 29 juni kl. 09:30

Inga fler läckor har rapporterats. Möjlig orsak var störtregnet i söndags. Kommunalteknik har rådfrågats och de har lämnat lugnande besked. Göran Karlsson åtgärdar under dagen. VA-funktionerna ska fungera normalt igen.