Kallelse till årsstämmor

01 mars, 2021

Medlemmar i Tranholmens samfällighetsförening och Tranholmens fastighetsägares intresseförening kallas till ordinarie stämma den 18 mars 2021.

Kallelser till stämmorna anslås på anslagstavlorna och skickas direkt till medlemmarna.

Stämmorna kommer att hållas digitalt via Zoom. Registrering påbörjas 17:00. Första stämman öppnar 18:00. Alla stämmodokument och information om uppkoppling publiceras här på webbsidan under Mitt Tranholmen.

Medlem som inte har möjlighet att logga in för att ta del av handlingarna kan kontakta styrelsen per mail, styrelsen.tranholmen@gmail.com

Väl mött den 18 mars!

//Styrelsen