Information om vinterbron

13 april, 2021

Danderyds kommun uppdaterar om vinterbron i ett informationsblad som nås HÄR. Bron flyttas 16 juni. Avfallshämtningen på ön startar 19 april.

Informationsbladet är undertecknat "Arbetsgruppen för Tranholmsbron". Det bör förtydligas att styrelsen inte bjudits in att medverka i arbetsgruppen. Endast information har löpande lämnats under året. Styrelsen har precis som förra året framfört att rådigheten över vinterbron inte ligger hos kommunen varför ett medgivande från föreningen skulle ha inhämtats innan beslut om förändrad liggtid av vinterbron.