Inför städdagen 3 oktober

30 september, 2020

På lördag 3 oktober samlas vi för höstens städdag, 10:00 i respektive städområde. De områdesansvariga kommer då att gå igenom dagens uppgifter.

Tyvärr kan vi inte heller denna gång äta en gemensam lunch på logen. Styrelsen påminner om att hålla avstånd och om att avstå medverkan på städdagen vid eventuella symptom, även lindriga.

Du som inte kan vara med på lördag ombeds ta kontakt med områdesansvarig för att få en arbetsuppift tilldelad att utföra vid annat tillfälle.

Styrelsen påminner om att eldplatsen vid tennisbanan är stängd. Som större eldplats kvarstår Grottviken. Kommunala regler för eldning gäller självklart på Tranholmen. Ta del av dessa här på länken. Punkt 9 i Ordningsregler för Tranholmen överensstämmer tyvärr inte längre helt med informationen ovan. Styrelsen kommer därför att lägga förslag om ändring av denna punkt till årsstämman 2021.

Väl mött på lördag!