Höga halter av farliga ämnen vid två av öns eldplatser

06 maj, 2024

Styrelsen har nu mottagit rapporten från den nyligen gjorda provtagningen vid två av öns eldplatser, Grottviken och Tennisbanan. Rapporten visar mätresultat som överstiger gränsvärdena för flera farliga ämnen och metaller. De uppmätta halterna kan innebära risk för människors hälsa samt för markmiljön på de specifika platserna. Riskerna gäller framförallt intag av jord eller växtlighet som finns på platserna.

Som en försiktighetsåtgärd avråds alla därför tills vidare från tillträde på de två aktuella eldplatserna. Vi kommer även att informera om detta vid respektive plats. I övrigt kommer styrelsen att invänta besked från kommunen om eventuella övriga åtgärder och vi återkommer med mer information så snart vi kan.

Se mer information under Mitt Tranholmen - Övriga dokument.

Bakgrund: I vintras inkom kommunen med krav på samfälligheten att ta prov vid två av öns eldplatser. Detta på grund av misstanke om att olovligt material bränts vid eldplatserna. Provtagningen genomfördes i april 2024 av extern konsult.