Grävarbete vid midsommarängen

22 juli, 2021

Nu har arbetet kring dränering av midsommarängen påbörjats.

Avsikten är att få till en självfallslösning. Just nu har grävning påbörjats vid sluttningen ner till midsommarängsbryggan. Grävning kommer fortgå till och från under sommaren och början av hösten med målsättningen att allt ska vara klart i september.