Gamla telefonledningar

17 januari, 2023

Styrelsen har kontaktat Telia och deras underleverantör Transtema med frågor om de gamla telefonledningarna på ön.

Informationen som gavs var att när kopparnätet på Tranholmen avvecklas så kommer Telia också att ta bort ett antal stolpar samt övrig anläggning. Nätverket i vårt område beräknas läggas ned under Q1 2024, koppartråd och stålpar som inte används tas bort 12 till 18 månader efter avveckling, dvs under Q2/Q3 2025. Rasering av stolplinje på deras initiativ är kostnadsfritt. För andra stolpar tas det ut en avgift.

De har begränsade möjligheter att erbjuda enstaka flyttar/avvecklingar av deras anläggningar där det inte föreligger mycket starka skäl för det, exempelvis bygglov eller risk för skador/olyckor.

Har du själv starka skäl för avveckling så ska du anmäla det hos Telia. Länk nedan. De kommer förmodligen att då skicka en tekniker som klipper tråden och hänger den på stolpen tills de senare kommer och tar ner allt under 2025.

Ledning mellan stolpe och hustak får man själv ta loss från huset. De rekommenderar att man rullar ihop kabeln och binder fast den i stolpen, alternativt klipper bort den och säkrar tampen som blir kvar i stolpen, så kommer den att tas bort senare.

Mer information finns att läsa hos Telia HÄR. Alla eventuella frågor kan också besvaras direkt av Transtema som nås på telefon 031-310 81 05.