Dricksvattenkvalitet & pågående arbeten

19 november, 2022

Kommunen är i färd med att låta bygga en så kallad vatten-kiosk på övre parkeringen vid Svanholmsparken. Man genomförde i torsdags kväll omkopplingar av rör vid parken. Man hade lagt ut driftstörningsmeddelande men hade felaktigt bedömt att det inte skulle komma att påverka Tranholmen. Detta enligt Solörs kundtjänst (sköter VA på uppdrag av kommunen) och entreprenören PEAB. Man har bedömt att det rört sig om ofarligt järn som lossnat från de gamla rörledningarna i området, och man skickar ut driftstekniker för att konfirmera att det inte rört sig om något annat.

Det vi på Tranholmen behöver göra är spola vatten i kranarna till det blir rent igen. För flera boende hade detta löst sig redan tidigt på fredagsmorgonen. Vi kan ha påverkats olika beroende på var på ön vi bor, och när vi har använt vatten under kväll/ natt/ morgon.

Man kan och bör alltid felanmäla, vilket görs här:
Alternativt:
Telefon 08-568 912 90

Från den nya vatten-kiosken vid parkeringen i Svanholmsparken ska man kunna leverera bulk-vatten till tankbilar på ett mer reglerat sätt än genom de gamla brandposterna. Detta ska minska risken att de tryckskillnader som leder till avlossning av järn från rören uppkommer, alltså det som bedömts vara den troligaste anledningen till det genom åren återkommande missfärgade vattnet på Tranholmen.

Arbetet påbörjades för någon vecka sedan, och planeras vara färdigt runt nyår. Entreprenören ser i nuläget inte att situationen med påverkan på Tranholmens dricksvatten riskerar återkomma, förutom eventuellt efter nyår då man planerar provköra anläggningen. I länken ovan kan man anmäla sig till "SMS-tjänst vid störningar i vattenleverans".

Kommunen har i samtal med styrelsen nämnt att man under 2023 kommer att vidta ännu en åtgärd för att minska risken för fortsatta vattenkvalitetsproblem; Man planerar byta ut de över hundra år gamla järnrören i vattendistributionsområdet runt Svanholmsparken.

Styrelsen fortsätter att göra oss hörda från Tranholmen, och bedömer att utvecklingen på dricksvattenkvaliteten är på väg åt rätt håll.