Betalningspåminnelser

08 december, 2020

Många vattenfakturor är fortfarande obetalda. Det försätter samfällighetsföreningen i en svår ekonomisk situation. Likviditeten kring årsskiftet förutsätter att alla medlemmar betalat sina fakturor. Tack på förhand för snabbt åtgärdande från er som berörs.