Avfallsuppdatering

25 april, 2022

UPPDATERING 220425

Nu har den hushållsnära hämtningen av restavfall dragit igång med ny entreprenör Melskär AB. Dessutom finns nu Tranholmens fina förpackningsåtervinningsstation på plats i Grottviken. Vi undersöker möjligheten till en behållare för även kartong/wellpapp. Låt oss alla använda stationen på korrekt sätt och hålla snyggt runtomkring, för allas trevnad!

För er som har abonnemang för utsortering av matavfall, så lämnas detta fortfarande vid parkeringen på fastlandet i kärl, för närvarande i kärl placerat utanför sophuset. Enligt uppgift kommer entreprenören fr o m mitten av december 2022 även hämta matavfall från uppsamlingskärl på Tranholmen (utöver vid sophuset på fastlandet). Det är kommunens förhoppning att det blir det lite enklare för de boende att sortera matavfall om man inte behöver ta med det till fastlandet.

-----

UPPDATERING 220413

Vid årsstämman i mars delades information om en förestående förbättrad avfallsinsamling på Tranholmen. Den av kommunen, via PreZero, upphandlade entreprenören Melskär AB har meddelat att man kommer att placera återvinningskärl samt en avfallskomprimerare i Grottviken. Det ska möjliggöra året-runt-hämtning.

Ingen konkret information har ännu delats om eventuella förändringar av den hushållsnära hämtningen, som enligt uppgift som vanligt ska dra igång från och med v 16. Uppdateringar publiceras här.

Övrigt avfall såsom grovsopor; gamla kastruller, madrasser, elektronik, textilier, trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall, etc., ska fortsatt enligt kommunens instruktioner Avfall, återvinning och återbruk – Danderyds kommun lämnas vid återvinningsstationer. Den mobila återvinningscentralen gör sitt nästa besök vid Långängsstrand 1 juni.

Det är vars och ens eget ansvar att hantera sina sopor på korrekt sätt. Vi har i veckan meddelats av kommunen att man vid senaste tömningen inte kunnat komma åt alla sopkärlen i vårt sophus på grund av att någon - från Tranholmen - dumpat grovavfall där; pallar, kartonger, sängbotten, madrasser m.m. Den/de som dumpat dessa grovsopor måste snarast ta bort dem för att tömning av kärlen ska kunna ske.