Kallelse till årsstämmor - 14 mars 18:00

24 februari, 2023

Medlemmar i Tranholmens samfällighetsförening (TSF) och Tranholmens fastighetsägares intresseförening u.p.a. (TFF) kallas till ordinarie föreningsstämma 2023.

Tid: Tisdag 14 mars 2023 kl. 18.00
Plats: Digitalt möte via Zoom

All information om anslutning, instruktioner och stämmodokument kommer publiceras på www.tranholmen.se under Mitt Tranholmen / Stämmodokument.

Medverkan på stämman måste registreras innan stämman öppnar. Registreringen påbörjas 17:00. Anslut gärna i god tid.

Länk till kallelse med dagordning.