Årsstämmor TSF/TFF 2024

16 november, 2023

12 mars, 2024

Tranholmens samfällighetsförening (TSF) och Tranholmens fastighetsägares intresseförening (TFF) ordinarie föreningsstämmor sker 12 mars 2024.

Sista motionsdag är 15 februari 2024.