Årsstämmor TSF/TFF 2024

16 november, 2023

12 mars, 2024

Tranholmens samfällighetsförening (TSF) och Tranholmens fastighetsägares intresseförening (TFF) ordinarie föreningsstämmor sker 12 mars 2024, kl. 18.00.

Sista motionsdag är 15 februari 2024. Mall för motion till stämma.