Arbete på tomt 86

07 september, 2021

Arbete kommer under kommande år att ske för att återställa huset på tomt 86 till välfungerande skick och för att säkra byggnaden. Inledningsvis åtgärdas taket.

Fastighetsägarföreningens styrelse har träffat en överenskommelse med Johan Elfström om detta. Johan är redan känd för många medlemmar då han nyligen arbetat med renoveringar vid Södra bryggan och Birgers brygga. Han är också mångårig hyresgäst på Tranholmen.

Båtpoolens användande av strandlinjen påverkas inte.

Genom överenskommelsen säkerställs föreningens framtida valmöjligheter kring fastighetens utnyttjande.